تعرفه شارژ

هزینه ارسال اس ام اس بر اساس مبلغی که شارژ می کنید و طبق جدول زیر محاسبه می شود.

مبلغ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به هزینه هر پیامک افزوده می شود.

 
                 
  مبلغ شارژ
 
هزینه هر پیامک به تومان به تفکیک خطوط پیامک
     مبلغ شارژ از        مبلغ  شارژ تا  پیش شماره 1000 پیش شماره 2000 پیش شماره 5000  پیش شماره 3000
 
پیش شماره 021( خط ثابت) 
 
1ریال 1000،000ريال 12 12,2 11 14 11,2
1000،000ريال 3000،000ريال 12 12,2 11 13,5 11
3000،000ريال 5000،000ريال 11 12 11 13,2 11
5000،000ريال 20،000،000ريال 11,5 11,5 10,5 13 10,5
20،000،000ريال 50,000،000ريال 11 11,2 12,1 11,5 10,2
50,000،001ريال به بالا 10,1 10,5 9,9 12 9,5